This is a free Purot.net wiki
  • View:

PedaPositiivari

Mari Tero on vuoden 2014 Pedapositiivari!

Tredun vuoden 2014 Pedapositiivariksi on valittu Mari Tero Ikaalisten toimipisteestä! Pedacoach -toiminta onnittelee Maria!

Opiskelijat äänestivät opettajaa, joka monipuolisilla ja motivoivilla ohjausmenetelmillään kannustaa opiskelijoita oppimaan ja tukee heitä ammatillisessa kasvussa. Mari sai äänestyksessä eniten ääniä niin lukumäärältään, kuin opiskelijamääräänkin suhteutettuna. Opiskelijoiden antamissa perusteluissa Mari Teroa kehuttiin muun muassa reiluksi, huolehtivaiseksi, innostavaksi ja sopivan vaativaksi opettajaksi, joka osaa tehdä tylsemmistäkin asioista kiinnostavia.

Mari palkittiin PedaTorilla torstaina 30.10.

Yli 600 opiskelijaa antoi äänensä ja perustelunsa PedaPositiivarilleen ja äänet jakaantuivat yli 200:lle eri opettajalle, mukana sekä atto- että ammatillisia opettajia kaikista eri toimipisteistä. Äänestyksen perusteellakin voimme tyytyväisinä todeta, että meillä on aivan huikea määrä upeita, innostavia, välittäviä ja monipuolisesti pedagogisia opetusmenetelmiä käyttäviä opettajia Tredussa!

PedaPositiivarin valinta 2014

Tredussa valitaan vuosittain PedaPositiivari. Hän on opettaja, joka monipuolisilla ja motivoivilla ohjausmenetelmillään kannustaa opiskelijoita oppimaan ja tukee heitä ammatillisessa kasvussa. Tänä vuonna opiskelijoilla on kunnia valita hänet. Opiskelijat äänestävät ennen syyslomaa toteutettavalla wilma-kyselyllä.

Kyselyssä opiskelijoita pyydetään äänestämään sitä opettajaa, joka on motivoivilla opetusmenetelmillään ja innostavalla ohjauksellaan eniten tukenut opiskelijan oppimista ja tavoitteiden saavuttamista matkalla kohti tulevaa ammattia. Perusteluissa pyydetään kertomaan, mitkä tekijät kyseisen opettajan opetuksessa ja ohjauksessa ovat olleet oppimista ja ammatillista kasvua tukevia.

Saadut äänet suhteutetaan opetettavien opiskelijoiden määrään. Suurimman suhdeluvun saanut opettaja palkitaan PedaPositiivari-tittelillä PedaTorilla 30.10.

 

 

PedaTorilla palkittiin Tredun vuoden 2013 PedaPositiivarit

Vuoden 2013 PedaPositiivarin arvonimet saivat:

Paavola Timo (Hepolamminkatu, KoMe, sarjassa ammatillinen)

ja

Marttila Maarit (Koivistontie, Lempäälä, Pyynikki, liikunta ja terveystieto, sarjassa Atto-opettajat)

Lämpimät onnittelut voittajille!

PedaPositiivari 2013

Ehdota ja äänestä vuoden PedaPositiivaria!

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun opettajat ja muu henkilökunta valitsevat keskuudestaan Pedapositiivarin 2013. Anna äänesi ja vaikuta!

Pedapositiivari on opettaja, joka on opetuksen ennakkoluuloton kehittäjä ja positiivisen oppimisilmapiirin ja oppimisen ilon mahdollistaja. Hän käyttää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja innostaa muitakin tutustumaan niihin. Hän on pedagogi, joka on valmis jakamaan osaamistaan muillekin.

Valinta toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa voit ehdottaa kahta opettajaa mukaan äänestykseen. Perustele lyhyesti ehdotuksesi. Miksi juuri oma ehdokkaasi olisi sopiva vuoden PedaPositiivariksi? Perustelu on välttämätön, sillä hyvä perustelu auttaa muitakin äänestämään ehdokastasi. Anna oma ehdotuksesi vuoden PedaPositiivari -ehdokkaaksi 11.10.2013 mennessähttp://www.webropolsurveys.com/S/860E92AD3CC340ED.par

Hyvin perustellut ehdokkaat julkistetaan maanantaina 21.10.2013, jonka jälkeen varsinaisessa äänestyksessä ehdokkaita saa äänestää perjantaihin 25.10.2013 saakka.

PedaPositiivarin arvonimen saavat sekä eniten ääniä saanut ammatillinen opettaja että eniten ääniä saanut atto-opettaja.

Vuoden 2013 PedaPositiivarit julkistetaan 1.11.2013 PedaTorilla sekä Tredu areenalla.

PedaPositiivari 2012!

Vuonna 2012 Pirkanmaan ammattiopiston Vuoden PedaPositiivariksi valittiin Tapio Hanhilammi, autoalalta. Pedacoach- työryhmä onnittelee Tapiota!

Discuss & brainstorm


@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Effective and Trustworthy Services of Pune Relocation company

Pune packers and movers make shifting a very easy and a simple task of moving the articles and stuff at a suitable place without damaging their belongings. Our shifting company can help you across the worldwide and can help you in your relocation and make it a straight forward moving experience. Pune packers and movers gives warehousing, transportation, car moving, corporate relocation, moving insurance, home shifting, unpacking, arrangement of stuff to the proper place etc.

They are the best relocation service providers which helps us to live tension free as there is no need to do any work, because all the actions are performed by our company they do it by own as they are the experts and have experienced of several years. They are the licensed and insured packers and movers of Pune. Packers and movers of Pune are pre-planned service providers. They provide the free services of advising from pre planned schedule packers. Packers and movers of Pune work according to our customer’s convenience and hence every step from our side is dedicated to customers. Packers and movers of Pune work round the clock for the clients for their satisfaction. This relocation service helps customer’s to save money on the move and the precious time as well. These shifting and relocation enterprise try to keep customers away from the complexity and liabilities of paper work and hence for this our shifting companies does a research on packers and movers on the behalf of the client’s and filter the best service s and plans among the several alternatives.

As packers and movers of Pune value your emotions and know the sentiments which are attached with the valuables and belongings therefore, to ensure the safety and security of the customers articles. Packers and movers of Pune have a fast and economical shifting which work to and fro to check the creditability of the customers Pune packers and movers ensure you with the most reliable and efficient packers and movers of the century. These packers and movers of Pune work heartedly and make the consignment a better one for their customers so that there may be no stress to the customers. The main vision of Pune packers and movers is not to earn profit but to spread smiles on the faces of customer and makes a better flow of communication and understanding in between the customers and our relocation company so that the packing will be done accordingly as preferred by the clients. Packers and movers of Pune are the core expertise and work significantly and effectively according to the needs of the customers. Packers and movers of Pune have a keen observer and expertise of packing which packed in such a manner so that there belonging must be protected and safe against the damage .Packers and movers of Pune are having the best crew of drivers which are the skilled and know proper traffic rules and geographical locations and this helps the customer to easy the process of transportation and make the timely and safe delivery of the articles.
source: http://packersmoverspune.org/post/eff...
http://packersmoverspune.org