This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suositeltavaa kirjallisuutta, julkaisuja ja raportteja

Osaaminen jakoon. Vertaisryhmämentorointi opetusalalla.

Osaaminen jakoon. Vertaisryhmämentorointi opetusalalla.

Hannu L. T. Heikkinen - Hannu Jokinen - Ilona Markkanen - Päivi Tynjälä (toim.)

https://www.ps-kustannus.fi/tuote/933835847.html

"Miksi pohtisit työsi pulmakohtia yksin, kun ympärilläsi on paljon osaavia ja ymmärtäväisiä kollegoita? Yhteistyön ja kollegojen tuen avulla jaksat paremmin ja huomaat osaavasi enemmän kuin tiesitkään.

Vertaisryhmämentorointi eli verme on menetelmä, jonka avulla tuetaan työssä oppimista ja hyvinvointia. Lisääntynyt ymmärrys opettajan työstä auttaa toimimaan uusissa tilanteissa ja kehittämään uudenlaisia ratkaisuja.

Teos esittelee monipuolisesti vermen toimivia käytänteitä ja teoreettisia perusteita. Se toimii mentoroinnin käsikirjana ja innostaa vahvistamaan osaamista yhdessä muiden kanssa.

Kirja on suunnattu opettajille, opettajaksi opiskeleville, opettajankouluttajille, rehtoreille, opetushallinnon asiantuntijoille ja muille opetusalalla
työskenteleville. Siitä on erityisesti hyötyä uusille opettajille tai uudessa tilanteessa työtään aloittaville.


Kirjan tekijät ovat Osaava Verme -verkostoon kuuluvia opettajankoulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijoita."

Vinkki, kirja löytyy mm. Toki verkkokirjastosta Tredusta sekä TAMKin kirjastosta esim. Pyynikiltä.

Yhteisellä Matkalla - Aikuisten ohjauksen vaikuttavuutta etsimässä

Opettajien työelämäjaksot ja työpaikkaohjaajakoulutus

Euroopan sosiaalirahaston ja Opetushallituksen rahoittamassa Koonta 2008-2012 hankkeessa on laadittu kaksi uutta opasta:

Frisk, T. (toim.) 2012. Opas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen ja

Lammi, A. 2012. Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen.

Opetushallituksen rahoituksella painetut julkaisut tulevat painosta ensi viikolla. Sähköisiin versioihin pääset tutustumaan osoitteessa:

http://www.educa-instituutti.fi/

1
Likers
Sirpa_Saari

Ideapakan toiminnallisuutta tukevat kortit

http://www.ideapakka.fi/ Oheisesta linkistä löydät lisätietoa Piia Pyhäniemen suosittelemista Ideapakan korteista.

1
Likers
Sirpa_Saari

Miten lääkärit oppivat vuorovaikutustaitojaan opintojen aikana

Lääkäri-lehdessä käsitellään uusia oppimismenetelmiä vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi. Katso lisää tästä linkistä http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=12146/type=1

Tietoa oppimisesta

Panu Moilasen vinkki tentteihin valmistautumiseen löytyy täältä http://www.scribd.com/doc/59355494/Relationships-between-learning-vigilance-acute-exertion-and-aerobic-fitness

Oppimisvaikeudet ja erilainen oppiminen

Mielenkiintoinen FB-ryhmä erilaisista oppijoista ja heidän oppimisen tukemisesta erilaisin menetelmin löytää täältä: https://www.facebook.com/groups/82693827981/#!/groups/82693827981/

 

Barbara Prashnig avaa oivallisesti näkökulmia oppimiseen ja opetusmenetelmiin

Nämä molemmat kirjat ovat opettajien "nämä on luettava ehdottomasti -listalla".

Prashnig, B. 2000. Erilaisuuden voima. Opetustyylit ja oppiminen. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Prashnig, B. 2003. Eläköön erilaisuus. Oppimisen vallankumous käytännössä. 3. painos. Jyväskylä: PS-Kustannus, Atena. Kirjan tarkoitus on auttaa jokaista löytämään oma tyylinsä oppia. Teos esittelee monipuolisesti erilaisten oppimistyylien taustoja, antaa mahdollisuuden testata ja tunnistaa oma tyylinsä ja tarjoaa runsaasti virikkeitä oman oppimisen ja työskentelyn kehittämiseksi.

 

 

Ryhmä liikkeelle! Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi

Anna-Kaija Yli-Orvolan vinkki:

Ryhmä liikkeelle! Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi

Tekijä(t): Kataja Jukka,  Jaakkola Timo, Liukkonen Jarmo

Julkaisuvuosi: 2011

Tiivistelmä:

Sylimöttö, tiimisukset ja yli 150 muuta kirjan toiminnallista ideaa toimivat oivallisena keinona ryhmädynamiikan, vuorovaikutuksen, ryhmäroolien ja ryhmän kiinteyden kehittämisessä. Kirjan alussa käsitellään ryhmän kehittymistä ja kasvua ja pureudutaan ryhmätehtävien ohjaamiseen. Toinen osa on täynnä toiminnallisia ja liikunnallisia harjoituksia. Mukana on lämmittely-, luovuus-, keskittymis- ja draamaharjoituksia, seikkailu- ja maastotehtäviä sekä toiminnan lopettamisharjoituksia.

 

Lue lisää: PS-kustannus

Saatavuustilanne: Toki-verkkokirjasto

Ryppäästä ryhmäksi

Aalto, Mikko. 2004. Ryppäästä ryhmäksi. Ryppäästä ryhmäksi on erittäin laaja turvallisten ryhmien rakentamiseen liittyvien harjoitteiden ja teorian oppikirja. Kirjassa on yli 500 toiminnallista harjoitetta. Kirja sopii nuorisokasvatukseen, yritysten valmennuksiin ja erilaisiin tapahtumiin. Nuorisotyöntekijät käyttävät kirjaa jatkuvasti työvälineenään. Kirja sopii lisäksi opetukseen, kun tavoitellaan hyvää yhteistoimintaa.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Välillä nuorten nettikieli on kuin vierasta kieltä. Tässä linkki sanastoon, jossa avataan lyhenteitä, hymiöitä ja uudissanoja
http://mediajanuoriso.wikispaces.com/...
Piia_P   (02.10.2012 22:02)
  Reply
1
Likers
maaritmarttila

Tässä blogikirjoitus, jossa pohditaan tulevaisuuden työelämätaitoja http://blogit.haaga-helia.fi/peeii/20...
Piia_P   (23.09.2012 09:31)
  Reply
1
Likers
maaritmarttila

Kiitos Pauliina Mäkelälle, joka jakoi tämän tiedon Facebookissa
Suomalaisia julkaistuja ja tulevia kirjoja sosiaalisesta mediasta, joilla on myös Facebook-sivut:
https://www.facebook.com/nettielamaa
https://www.facebook.com/loydykirja
https://www.facebook.com/kiinnostukirja
https://www.facebook.com/viestintataidot
https://www.facebook.com/Suhteellinen...
https://www.facebook.com/vertaisaika
Piia_P   (20.09.2012 22:22)
  Reply
1
Likers
maaritmarttila

Leena Mäkelä vinkkasi tällaiseta oppaasta, joka koskettaa verkossa toimimista. Kannattaa tutustua! http://koordinaatti.fi/uploaded/Opas ...
Pedacoach   (14.09.2012 08:33)
  Reply
1
Likers
maaritmarttila

Hyvä opetumenetelmällinen vinkki: kesällä väitellyt Sirpa Eskelä-Haapanen: Kohdennettu tuki perusopetuksen alkuluokilla. Oheisessa väitöksessä tarkastellaan perusopetuksen oppilaita, mutta päätelmät kohdennetun tuen mallista ja oppilaiden erilaisten oppimistyylien huomioinnista opetusmenetelmällisesti ovat siirrettävissä myös toiselle asteelle. http://www.uta.fi/ajankohtaista/vaito...
maaritmarttila   (01.09.2012 10:17)
  Reply
1
Likers
maaritmarttila

Piia Pyhäniemi esitteli innostavia Ideapakan toiminallisia kortteja, joita voi hyödyntää esimerkiksi ryhmäyttämisessä. Korteista löydät lisää tietoa täältä http://www.ideapakka.fi/
Pedacoach   (23.08.2012 19:19)
  Reply
1
Likers
maaritmarttila

Opintojen tukeminen opintopolun eri vaiheissa

Oppaiden Opas, vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa on erityisesti tekniikan alan korkeakouluopintojen tukemiseen ja opetusjärjestelyjen kehittämiseen tehty julkaisu, mutta vinkit ovat hyödynnettävissä huomattavasti laajemminkin! Julkaisu on tuotettu osana ESR-rahoitteista OTE-hanketta.

http://lib.tkk.fi/TIEDE_TEKNOLOGIA/20...


Julkaisun lopusta löytyy monikäyttöinen ja muunneltava Opintopolkupeli, joka toimii hyvin keskustelun avaajana ja ideoinnin välineenä. Kannattaa kokeilla! :)
Sirpa_Saari   (22.08.2012 09:10)
  Reply
1
Likers
Pedacoach