This is a free Purot.net wiki
 • View:

Kartoitus yhteisopettajuudesta, osallistu keskusteluun!

Yhteisopettajuuden hyvät puolet / haasteet ...

Onko Sinulla kokemuksia yhteisopettajuudesta? Mitä hyviä puolia olet siinä havainnut olevan, entä haasteita? Millaisia tuloksia olet saavuttanut sen kautta? Mitä tukea siihen kaipaisit? Miten olet ongelmat ratkaissut? Sinun näkökulmasi ovat arvokkaita, joten toivon, että kerrot niitä tänne.

Avuksesi on luotu kysymyksiä, joiden tarkoituksena on helpottaa kirjaamista. Kiitos avustasi jo etukäteen!

YHTEISOPETTAJUUDEN KARTOITUS

 
Yhteisopettajuuden hyvät puolet:                                                                                                                                   
Yhteisopettajuuden haasteet:  
Miten yhteisopettajuus näyttäytyy hankkeessasi:  
Miten yhteisopettajuus näyttäytyy oppilaitoksessasi:  
Saavutettuja tuloksia:  
Mitkä toimet tukisivat yhteisopettajuutta:  
Mitkä estävät yhteisopettajuutta:  
Miten yhteisopettajuus tukee henkilökohtaisia opintopolkuja:  
Mitä muuta haluaisit kertoa:  
Voit pohtia asioita opiskelijan, opettajan sekä koulutusorganisaation näkökulmasta.  

 

10.10.2012 pidetyssä peda-koulutuskahvitilaisuudessa opettajat nostivat esille alla olevia etuja/haasteita eri näkökulmista:

YHTEISOPETTAJUUS, EDUT JA HAASTEET, OPISKELIJAN NÄKÖKULMA

Edut:

 • Tulee näkyviin atto-aineiden mielekkyys ammattiopinnoissa
 • Ei tarvitse istua väkisin atto-tunneilla – tekemällä oppiminen
 • Kaikentasoiset opiskelijat voidaan huomioida paremmin kun kaksi asiantuntijaa ohjaa opiskelijoita yhtä aikaa
 • Motivaatio paranee
 • Kinesteettiselle sopiva
 • Sopii ongelmallisille
 • Sopii ammattikieliin

Haitat:

 • Hyvälahjaiset voivat kärsiä
 • Jatko-opintokelpoisuus

YHTEISOPETTAJUUS, EDUT JA HAASTEET, OPETTAJAN NÄKÖKULMA

Edut:

 • Substanssiosaaminen, atto- ja ammattiopettajakin oppivat toisiltaan ja toistensa OPSit – yhteinen tavoite
 • Heikoille paras tapa
 • Jännittäjille paras tapa

Haasteet:

 • Lukujärjestys
 • Opettajan tuntimäärä ja sen jakautuminen vuodelle
 • Mistä resurssi kahden opettajan käyttöön
 • Liikkuvuus
 • Aikataulu – tuntien vähyys
 • Riittävästi teoriaa oltava

Yleensä kommentteja:

 • Ei voida olettaa, että atto-opettaja osaa ja ymmärtää kaikkia ammattialoja – pitää saada keskittyä omaan alaan – opetuksen laatu parempaa
 • Toivotaan jatkuvuutta opettaja- / ryhmäsuhteeseen eli sama opettaja opettaisi useamman opintojakson samalle ryhmälle

YHTEISOPETTAJUUS, KOULUTUSORGANISAATION NÄKÖKULMA

 • Pitää perustaa monta lomaketyöryhmää ja prosessikaaviotyöryhmää
 • Lukujärjestystekniset haasteet! – puhtaat atto-jaksot pois – yhteisopettajuus suunniteltava hyvissä ajoin
 • Resurssointi: kahdelle opettajalle ei välttämättä makseta yhtä aikaa, atto-opettaja voi joutua jäämään odottelemaan kutsua oppitunnille, tyhjiä tunteja
 • Aikataulutus

 

 

Yhteisopettajuuden kartoitus

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Integroinnista löytää mielenkiintoisen kehittämistyön täältä:
https://publications.theseus.fi/bitst...

:) Maarit
maaritmarttila   (26.04.2013 15:15)
  Reply

Kiitos kaikille kommenteista ja ajatuksista tähän liittyen. Yhteistyön monenlaiset mahdollisuudet ovat nousseet vahvasti esille peda-koulutuskahvitilaisuuksissa hyvine puoline ja haasteineen. Nyt keskusteluista on tehty yhteenveto, joka toimitetaan eteenpäin asioista päättäville tahoille.
maaritmarttila   (27.11.2012 15:36)
  Reply

Yhteisopettajuuden iso haaste on Atto-opettajien liikkuminen eri toimipisteiden välillä. On hankalaa järjestää opetusta uudella tavalla, kun välitunnit / ruokatunnit kuluvat siirtymisiin toimipisteestä toiseen.
anonymous   (05.11.2012 08:21)
  Reply