This is a free Purot.net wiki
  • View:

Linkkejä

Hyödyllisiä sivuja:

Kannattaa tutustua!

Ammattipeda

Ammattipeda-sivusto on tarkoitettu kaikille ammattikoulutuksen kehittäjille, oppilaitosjohdon edustajille, opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisestä vastaaville sekä opetustoimen henkilöstökoulutuksen tuottajille. Sivusto kokoaa laajasti yhteen ammatillisen koulutuksen arjessa ja kehittämishankkeissa tuotettuja toimintamalleja ja pedagogisia käytänteitä.

Sivusto on tuotettu Opetushallituksen ja viiden kehittämishankkeiden toteuttajista muodostetun työryhmän työskentelyn tuloksena. Oppimisen mahdollistaminen -osio on suunnattu erityisesti koulutuksen järjestäjien toiminnallisten ja rakenteellisten uudistusten toimeenpanosta vastaaville, opetussuunnitelmatyön tueksi sekä opettajien osaamisen kehittämisestä että työn organisoinnista vastaaville.

Sivusto antaa ideoita osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen toteutukseen käytännössä sekä tukee yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista esittelemällä työvaltaisen oppimisen, yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden, rikastetun oppimisen (virtuaalimaailmojen, oppimispelien, simulaattorien ja lisätyn todellisuuden) sekä mobiliioppimisen hyödyntämismahdollisuuksia.

Sivusto löytyy osoitteesta:

http://edu.fi/ammattipeda

Klikkaa edellä mainitun sivun alareudassa olevaa linkkiä Ammattipeda.

Hyvät käytännöt

Hyvät käytännöt on Opetushallituksen kaikille avoin palvelu. Kuka tahansa koulutuksen maailmassa työskentelevä voi ehdottaa siihen hyvää käytäntöä julkaistavaksi. Ehdottaja voi olla opettaja, ohjaaja, kehittäjä, hanketoimija, rehtori - kuka tahansa, joka haluaa jakaa joko itse tai yhdessä muiden kanssa kehittämänsä hyvän käytännön.
 
Hyvä käytäntö voi olla menetelmä tai toimintatapa, joka on kehitetty opetuksen ja oppimisen tueksi, yhteistyön kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja organisoimiseen, verkostoitumiseen, opetushenkilöstön kouluttamiseen, tai arviointiin. Siis lähes mikä tahansa työskentelytapa, joka sopii esiopetuksesta vapaaseen sivistystyöhön ja opetustoimen henkilöstökoulutukseen.
 
Hyvien käytäntöjen ehdottaminen aloitetaan avaamalla palvelusta "Uusi ehdotus". Julkaistuja hyviä käytäntöjä voi selailla koulumuodoittain, teemoittain sekä hakusanoilla.

 

https://hyvatkaytannot.oph.fi/

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username