This is a free Purot.net wiki
  • View:

Opetusmenetelmiä

PEDACOACH-TYÖRYHMÄN IDEAT

Erilaisia ideoita löydät mm. viereiseltä "Keskustele & ideoi -palstalta".

Hyviä ideoita löydät myös täältä https://pedacoach.purot.net/yhteista_ideointia

Elämys- ja seikkailupedagogiikka

¤ Tunteet ja elämykset oppimisessa

¤ Monikanavaisuus oppimisessa

¤ Yhteistoiminnallisuus

¤ Liikkuminen, luontoliikunta

Lisää tietoa elämys- ja seikkailupedagogiikasta löydät Seikkailukasvatu.fi -sivustolta http://www.seikkailukasvatus.fi/fi/etusivu/

tai oheisesta pro gradu -tutkielmasta https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22764/URN_NBN_fi_jyu-201001221061.pdf?sequen

tai oheisesta Paikon koulutuksesta http://www.erakettu.com/files/resourcesmodule/@rbb/1319794310_Seikkailu_kasvun_ohjaajana_2012.pdf

Positiivista ryhmähenkeä voit luoda mm. höydyntämällä "Sulosointujen suihku -palautesanoja". Ideana on jakaa jokaiselle opiskelijalle liitteenä oleva sanalista, mistä he sitten valitsevat kullekin ryhmäläiselleen sopivan adjektiivin. Valinnan jälkeen opiskelijat kiertävät kertomassa toisilleen valitsemansa adjektiivit. Sanalistassa on ainoastaan positiivisia adjektiiveja. https://pedacoach.purot.net/sulosointujen_suihku.doc

Ryhmät liikkeelle! Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi -teoksesta löydät hyviä harjoitteita ryhmätoimintaan. Tekijä(t): Kataja Jukka, Jaakkola Timo, Liukkonen Jarmo. Julkaisuvuosi: 2011. Tiivistelmä: Sylimöttö, tiimisukset ja yli 150 muuta kirjan toiminnallista ideaa toimivat oivallisena keinona ryhmädynamiikan, vuorovaikutuksen, ryhmäroolien ja ryhmän kiinteyden kehittämisessä. Kirjan alussa käsitellään ryhmän kehittymistä ja kasvua ja pureudutaan ryhmätehtävien ohjaamiseen. Toinen osa on täynnä toiminnallisia ja liikunnallisia harjoituksia. Mukana on lämmittely-, luovuus-, keskittymis- ja draamaharjoituksia, seikkailu- ja maastotehtäviä sekä toiminnan lopettamisharjoituksia. Lue lisää: PS-kustannus.

Elämys- ja seikkailupedagogiikasta tehdään parhaillaan väitöskirjaa toisella asteella. Työn yhtenä teoreettisena viitekehyksenä on KT Seppo Karppisen kehittämä malli seikkailu- ja elämyspedagogiikasta kouluopetuksessa. Linkki väitöskirjatyön tämänhetkiseen tilanteeseen on tässä: https://pedacoach.purot.net/esitys_yleisesti_vaikkaristani_6.12.2012.ppt (tekijä Maarit Marttila.)

Paikosta valmistui joulukuussa 2012 joukko uusia elämyspedagogeja/seikkailukasvattajia. Osa heistä on halukas jakamaan osaamistaan muutenkin kuin omassa työyhteisössään. Alla yhteystietoja:

¤ Ami Mittilä, lähihoitaja,osaamisalana kuntoutus, erä-ja luonto-opas, amimittila(at)gmail.com

¤ Veera Veltti, päiväkodinjohtaja, veera.veltti(at)gmail.com

¤ Leena Soimasuo, lastentarhanopettaj, leena.soimasuo(at)nokiankaupunki.fi  

¤ Petri Alanen, luokanopettaja, petri.alanen(at)ylojarvi.fi

¤ Päivi Väisänen, sosionomiopiskelija, paivi.vaisanen.2(at)gmail.com

¤ Maija Venäläinen, MMM (ympäristönsuojelu/-kasvatus), opettaja, NTM, maija.venalainen(at)gmail.com

¤ Tarja Kanervisto, päivätoiminnan ohjaaja, tarja.kanervisto(at)aspa.fi

1
Likers
Pedacoach

Henkilökohtainen ohjaaminen

¤ Ohjaamalla oivalluksiin -sivustolta löydät paljon hyödyllistä tietoa henkilökohtaisesta ohjauksesta. Tästä avautuu FB-sivusto http://www.facebook.com/ohjaamallaoivalluksiin

ja täältä puolestaa wiki-sivusto http://henkoh.wikispaces.com/

Ohjaamalla oivalluksiin -sivustoilta saat lisäksi ohjausta Kyvyt.fi -palvelun käyttöön.

 

1
Likers
maaritmarttila

Tietotekniikka ja sosiaalisen median mahdollisuudet

¤ Moodle: Pirkon opintojaksoista on luotu useita Moodle-kursseja, jotka helpottavat oppimista ja opetusta eri tavoin. Esim. materiaalin jako on helppoa, yhteydenpito opiskeiljoiden ja opettajan välillä onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta, poissaolleiden opiskelijoiden on yksinkertaista hankkia puuttuvat tiedot kurssipohjalta, opintojakson sisällöt ja materiaali pysyvät hyvässä tallessa yhdessä paikassa, yhteistoiminnallisia välineitä on useita, kokeisiin kertaaminen sujuu Moodlesta, tehtävävistä on helppoa antaa palautetta henkilökohtaisesti jne.

¤ Facebook

¤ Wiki

¤ Kyvyt.fi -palveluun pääset kirjautumaan Pirkon Moodlen kautta tai suoraa tästä https://kyvyt.fi/

Hyviä vinkkejä sivuston käyttöön löydät muun muassa näiltä sivuilta https://kyvyt.fi/user/view.php?id=8306  https://kyvyt.fi/user/view.php?id=8358

 

1
Likers
maaritmarttila

Tutkiva oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, ilmiöpohjainen oppiminen

Ohessa Pirita Seitamaa-Hakkaraisen ja Kai Hakkaraisen tiivis esitys tutkivasta oppimisesta. http://www.mlab.uiah.fi/polut/Yhteisollinen/teoria_tutkiva_oppiminen.html

Oulun yliopiton sivuilta löydät puolestasi tiivistelmän PBL:stä. http://www.oulu.fi/opetkeh/julkaisu/materiaalit/ongelmalahtoinen.html

1
Likers
maaritmarttila

Työhyvinvointi

Ammattiosaajan työkykypassista löydät tietoa ja opetusmenetelmällisiä vinkkejä Alpo.fi -sivustolta. http://alpo.fi/fi/

Alla on myös vinkkiopas passin osion 3 suorittamiseksi kaikkien avuksi ja hyödyksi.

1
Likers
maaritmarttila

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi, opas osion 3 "Ammatin työkykyvalmiudet" suorittamiseksi

Linkkejä hyödyksi mm. Työterveyslaitoksen sivuille, Selkäliiton sivuille, Alpo.fi -sivustolle:

http://alpo.fi/sv/index.php?cat=5&page=201&subpage=192

http://www.selkaliitto.fi/24

http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/tauota_tyotasi/sivut/default.aspx

Vertaisoppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen

Tästä liitetiedostosta löydät Aila Salmisen ja Helena Tapolan laatiman Open oppaan vertaisarvioinnista. https://pedacoach.purot.net/open_opas_(1),_aila_salminen.pdf

 

 

1
Likers
maaritmarttila

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Onko kenelläkään kokemusta Techic Legojen käytöstä opetuksessa tai millaista vastaanottoa TVT on koulussa saanut (niin oppilaiden, opettajien kuin vanhempien puolesta)?
anonymous   (05.09.2016 17:15)
  Reply

Pyhäniemen Piia on koonnut erilaisia pedagogisia menetelmiä yhteen:


https://docs.google.com/document/d/11...

Kannattaa tutustua!
Sirpa_Saari   (16.04.2013 17:04)
  Reply

@anonyymi Hieno ehdotus, ilman muuta näin kannattaa ja voi tehdä :)
maaritmarttila   (01.12.2012 08:42)
  Reply

Voisiko tähän Opetusmenetelmä osion kohtaan
Tietotekniikka ja sosiaalisen median mahdollisuudet lisätä esimerkiksi työssäoppimisen kehittämishankkeissa kehitettyjä some välineitä ja niiden käyttökokemuksia mm. Facebook, wikit, blogit, Google docs työssäoppimisen ohjauksessa.
anonymous   (29.11.2012 12:34)
  Reply
1
Likers
maaritmarttila

Taas on äänestetty Top 100 Tools for Learning http://c4lpt.co.uk/top-100-tools-2012/
Piia_P   (01.10.2012 22:02)
  Reply
1
Likers
maaritmarttila

@anonyymi Kiitos Ailalle oivallisesta hyvästä käytänteestä!
Pedacoach   (22.08.2012 05:54)
  Reply

Olen vuosien varrella tehnyt niin hyviä opetusmonisteita ja miettinyt, miten saan ne ujutettua opiskelijoiden tietoisuuteen aktiivisesti. Harrastin kalvosulkeisia, luennoin ja seurasin opiskelijoita: suurimmalla osalla oli välinpitämätön ilme kasvoillaan. Heitin kysymyksiä ja sain lypsää vastauksia. Joku opiskelija sääli minua ja vastasi. Menetin ääneni luennoidessani. Ajatelin, että miten tämän voisi tehdä mielenkiintoisemmaksi ja ihmisläheisemmäksi sekä ennen kaikkea opiskelijakeskeisemmäksi. Viime vuonna monistin niput kutakin aihealuetta kohti ja jaoin opiskelijat ryhmiin. Kukin ryhmä sai oman aihealueen, johon he tutustuivat. Minulta sai kysellä, jos opintomonisteissa oli jotain vaikeasti ymmärrettävää. Pyysin heitä laatimaan omasta mielestään keskeisistä asioista kysymyksiä. ja kirjoittamaan ne selkeästi paperille.
Ryhmiä vaihdettiin ja seuraava ryhmä sai vastata kysymyksiin ja esittää lisäkysymyksiä sekä tekemään lisäkysymyksiä heidän mielestään oleellisista asioista. Keräsin vastauspaperit ja ryhmiä vaihdettiin, kunnes kaikki olivat tutustuneet jokaiseen aihealueeseen.
Lopuksi kukin palasi omaan alkuperäiseen ryhmäänsä, jossa oli laatinut kysymyksensä ja he saivat tutustua annettuihin vastauksiin. Jokainen ryhmä sai ääneen esitellä luokalle oman aihealueensa käyttäen apunaan vastauksia ja keskustelemalla aiheesta.
Tästä syntyi mielenkiintoinen, joskin työläs tapa käydä läpi opetettavaa asiaa. Ongelmana oli myös ajan käyttö: monisteniput eivät ole saman pituisia ja toiset tekevät kysymykset nopeasti. Millaisia lisätehtäviä annetaan, kun toiset saavat työnsä nopeasti loppuun? Jos osan porukasta antaa menä työtilasta pois, jäljelle jääville tulee kiire tehdä työnsä loppuun, jotta hekin pääsisivät ulos. Ehkä annan englannin kielisiä käännöksiä ammatillisista teksteistä näille uusille! Aila Salminen @maaritmarttila @Pedacoach
anonymous   (21.08.2012 20:37)
  Reply
1
Likers
Pedacoach

Ohessa joitain opetusmenetelmiä, joita on käytännössä testattu. Kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia. Menetelmiä ei välttämättä tarvitse noudattaa orjallisesti, mutta voisiko niistä poimia "helmiä" käyttöön?
Pedacoach   (21.08.2012 12:31)
  Reply