This is a free Purot.net wiki
  • View:

edelliset PEDATORIt

PedaTori 2014

Ennakkotietona:

Jo perinteeksi muodostunut PedaTori -tapahtuma järjestetään jälleen ensi syksynä 

torstaina 30.10.2014 Tredun Sammonkadun toimipisteessä.

PedaTori on ammatillisen koulutuksen opettajille, kehittäjille ja oppilaitosjohdolle suunnattu tapahtuma, jossa pääpaino on erilaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen esittelyssä ja hyvien käytäntöjen levittämisessä yli toimipiste- ja oppilaitosrajojen. PedaTori on kaikille avoin ja maksuton.

Suunnittelua ja tapahtuman järjestelyjä koordinoi Tredun PedaCoach-ryhmä, toteutus tehdään yhteistyössä projektien, eri alojen opettajien ja opiskelijoiden sekä mm. Oppia ikä kaikki - verkoston kanssa.

PedaTori 2013

PedaTori  pe 1.11.2013
 

PedaTori on ennenkaikkea ammatillisen koulutuksen opettajille, kehittäjille ja oppilaitosjohdolle suunnattu tapahtuma, jossa pääpaino on erilaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen esittelyssä ja opetuksen hyvien käytänteiden levittämisessä yli toimipiste- ja oppilaitosrajojen.

Torilla tapahtuu koko päivän. Luvassa on laajasti hyviä käytänteitä, kokemuksia, ideoita, oivalluksia ja tietoiskuja eri hankkeiden, opettajien ja opiskelijoiden esitellessä toimintaansa. Pedatori toimii samalla useiden hankkeiden päätösseminaarina, täällä pääset kuulemaan mm. työelämäjaksoilla olleiden opettajien kokemuksia ja tutustumaan Y-kampus Ponnahduksen yrittäjyysopintojen polkuun.

Tule, tapaa opettajia ja opiskelijoita eri tutkintoaloilta, tutustu hyviin käytänteisiin ja opetusmenetelmiin sekä nappaa parhaat ideat ja mallit omaan käyttöösi!

 

PEDATORI 2013

Tredu, Sammonkadun toimipiste, osoite Sammonkatu 45.

Ohjelma:

8.30 Tori aukeaa, tilaisuuden avaus. Koulutusalajohtaja Sari Simontaival, Tredu

Aamukahvia tarjolla Torilla (aulassa)

Juhlasali:

9.30                    Minkälaista osaamista tulevaisuuden työelämä tarvitsee? Dosentti, vanhempi tutkija Anu Järvensivu, Työterveyslaitos

10.00                  Opettajien työelämäjaksot tulevaisuudessa Tampereen toisen asteen koulutuksessa. Tuotantojohtaja Jorma Suonio, Tampereen toisen asteen koulutus

10.20-11.15      Työ, elämä ja taito – Biohakkerin vinkit itsensä kehittämiseen. Oppimisen moniottelija Teemu Arina

11.15-12.45      lounas (omakustanteinen) ja tutustuminen Toriin

12.45-13.00      PedaPositiivarin palkitseminen. Koulutusalajohtaja Leena Mäkelä, Tredu

13.00-13.45      Pelit ja pelillisyys leikillisyyden kulttuurissa. Professori Frans Mäyrä, Tampereen yliopisto

13.45-14.15      Virkistystauko TORIlla

14.15-15.00      Intoa ja virtaa oppimisesta. Millaista on kiinnostusta ja ihmettelyä tukeva pedagogiikka? Professori ja varadekaani Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto

15.00                 Tilaisuus päättyy

 

Ennakkoilmoittautuminen 21.10. mennessä https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/6996/lomake.html.


Mukana järjestelyissä Tredun pedacoach-työ ja eri hankkeet yhteistyössä Tredun opettajien ja opiskelijoiden kanssa sekä PAOK -ja Oppia ikä kaikki -hanke.

PedaTorin esittelijät 2013

  • Mukaan Torille 2013 ovat ilmoittautuneet seuraavat käytänteet:

Ammatticoutsi

JOPE2 –hankkeen esittelypisteellä voit tutustua hankkeessa kehitettyihin helmiin. Ammatticoutsin lisäksi voit tutustua Demola –malliin  ja attojen integrointiin.

Aikuisten mielenterveyskuntoutujien joustavat polut koulutukseen ja työelämään

Esittelypisteessä kerrotaan aikuisten ja nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien joustavista mahdollisuuksista suorittaa ammattitutkinto tai ammattitutkinnon tutkinnon osa. Mieluisa- projekti.

BeCult Open                    

BeCult Open on ilmainen, innovatiivinen oppimateriaali, jonka avulla voi opiskella eri alojen ammattisanastoa kunkin maan ammattiympäristössä kulttuurisidonnaisesti. BeCult Open tarjoaa mahdollisuuden täysin itsenäiseen opiskeluun, mutta sopii myös kontaktiopetukseen. Materiaalin käyttö on täysin ilmaista. BeCult Open on EU:n / CIMO:n elinikäisen oppimisen ohjelman Leonardo Da Vinci innovaatioiden siirto-ohjelmassa toteutettu kansainvälinen projekti.

Ecvet tulee - oletko valmis?               

Ecvet tietoisku. Uusinta tietoa pisteytyksestä, muutoksista ym.

Konesoppi

Konesoppi on yksilöllisen opiskelun mahdollistava uusi oppimisympäristö Hepolamminkadun toimipisteen kone- ja metallialan opiskelijoille. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä ja kerrata ammatillisia teoria-aineita erillisessä pienryhmätilassa eli Konesopissa Korjaamo-hankkeen ohjaajan tukemana. Lisäksi Konesopissa on mahdollisuus tehdä ammatillisten aineiden uusintakokeita.

Kotipesä dieettikokin opinnoissa     

Pisteellä esitellään Moodlessa olevaa dieettikokin kotipesää, joka auttaa aikuisopiskelijaa orientoitumaan dieettikokin erikoisammattitutkinnon opintoihin.

Kiltakoulut  

Tutustu Kiltakoulun tapaan opettaa ja opiskella. Kuinka käytämme opetuksessa somea ja mobiililaitteita? Kuinka opiskelijamme oppivat projektien avulla?

Natura Mobile

Esittelypisteessä jaetaan esitteitä ja tietoa liikkuvien oppimisympäristöjen ideasta ja käytöstä. Oppimisymäristöt ovat: Hitsauksen (robottihitsaus) oppimisympäristö, automaatio-asennuksen oppimisympäristö ja liikkuvien verkkojen oppimisympäristö. Esittelypisteessä ei ole opetuslaitteistoja, vaan toiminta keskittyy paikasta toiseen siirrettävillä laitteilla toteutettavan pedagogiikan esittelyyn.

Opettajien työelämäjaksot  

Pisteellä opettajat esittelevät työelämäjaksoilta saamiaan kokemuksia.

Oppia ikä kaikki  - verkostomaista toimintaa perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi Pirkanmaan alueella

Oppia ikä kaikki -hanke on pirkanmaalainen koulutuksen järjestäjien, kuntien ja kaupunkien verkosto, joka kehittää opetustoimen henkilöstön osaamista. Oppia ikä kaikki -hanke rahoitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston toimesta valtakunnallisesta opetustoimen ammatillisen osaamisen OSAAVA -kehittämisohjelmasta.

Oppilaitosnuorisotyö    

Oppilaitosnuorisotyön hyviä käytänteitä: yksilötyö, osallistaminen, perusopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö, ryhmäyttäminen.

Oppisopimus                   

Oppisopimustietoutta, työssä oppimisen kehittäminen ja yrittäjäopiskelijoiden ohjaus.

 

PAOK - Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto

Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto - PAOK -projektin aikana on kehitetty monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Esittelypisteeseen on koottu hankkeen aikana kehitetyt hyvät käytännöt ja tulokset, mm. koulutusmateriaalien jakaminen CC-lisenssillä SlideSharessa, kollegavalmentajaverkoston toiminta sekä eri teemoista luodut, vapaasti käytettävissä olevat materiaalit, wikit, verkkokurssirungot jne.

PedaCoach

Pedakahvilat, PedaTori, Pedagoginen vertaistuki, opetusmenetelmien kehittäminen.

Putkinotko ja Natura EcoDomus, uusiutuvat ekologiset lämmitysjärjestelmät                   

Oppimisympäristöt Oriveden toimipisteessä ja siihen liittyvät harjoitustyöt; Natura Eco Domus  -hankkeessa rakennetaan oppimisympäristönä siirrettävä kontti, johon asennetaan talotekniikan ekologisiin energialähteisiin liittyvää laitteistoa sekä turvatekniikkaa. Oppimisympäristön siirreltävyyden vuoksi opetusympäristöön voi tutustua tarkemmin lähinnä turva, kiinteistö ja talotekniikka alan opiskelijat eri toimipisteissä.

TAMK/TAOKK yhteistyökumppanina

TAOKK tarjoaa koulutusta opettajauran alkuun ja opettajana toimimisen vahvistamiseen. Esimerkkeinä ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen eritysopettajankoulutus, opettajuutta tukevat hankkeet kuten: Mielen hyvinvointi ja Aikuiskoulutus kohti inkluusiota (AKI), NTM-koulutus sekä erikseen sovitut koulutukset.

Team TripTravel - Pelillisyyteen perustuva verkko-opintokokonaisuus

Pelillisyyteen perustuva verkko-opintokokonaisuus:

motivointikeinoina ryhmien välinen kilpailu palkintoineen ja monikanavainen oppimisympäristö; toimitaan tiimeinä; ohjaustoiminta jatkuvaa (verkkoalustojen ja mobiililaitteiden kautta); opettajan ohjaavaa arviointia; ryhmät arvioivat oppimisprosessiaan jatkuvasti; kokonaisuuden arviointi perustuu laadulliseen arviointiin, ajalliseen arviointiin (deadline) ja suoritusperusteiseen arviointiin.

TMT Terve Menoa työelämään         

Terve Menoa työelämään on ammattikoulusta valmistuvien kunniaksi järjestettävä juhla. Tule ja kuule, miten se tehtiin!

Tredun kirjastopalvelut oppimisen ja opetuksen tukena            

Tredun kirjastopalvelut tarjoavat oppimisen ja opetuksen tueksi viihtyisät oppimisympäristöt, verkkopalvelut, kokoelmat, laitteet, lainauspalvelut sekä tiedonhallintataitojen opetukset ja ohjaukset. Kirjastoissa on hyvä tietotekninen varustelu ja työasemiin on asennettu runsaasti hyötyohjelmia. Voit hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa myös mm. lainattavia tietokoneita, digikameroita, videokameroita sekä tablet-laitteita.

Tutkintoon johtava oppisopimus 2+1

Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä oppisopimusopiskelijaksi suoritettuaan ammatilliset perusopinnot ja ammattitaitoa täydentävät opinnot. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jonka opiskelija ja työnantaja solmivat.

Työpaikkaohjaajakoulutus työssäoppimisprosessin yhteydessä                   

Työpaikkaohjaajakoulutuksen uudet ohjeet edellyttävät, että työpaikkaohjaajakoulutus on räätälöity koulutettavan, hänen työpaikkansa ja tutkintoalan tarpeiden mukaisesti. Yksilöllinen työpaikkaohjaajakoulutus on mahdollista toteuttaa opiskelijan työssäoppimisprosessin yhteydessä.

Työssäoppimisen alueohjaus             

Lähihoitajaopiskelijoiden alueellinen työssäoppimisen ohjauksen kehittäminen yhteistyössä alueen/toimintayksikön kanssa.

Työssäoppimisen työturvallisuus      

OPHn uusista alakohtaisista turvallisuusoppaista tiedottaminen. ”Läheltä piti” ja ”Tapaturma” -ilmoitusmenettelystä tiedottaminen. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen palautekyselyistä tiedottaminen.

Valmistu työelämään työelämästä! viimeinen vuosi laajennettuna työssäoppimisena

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoiden koulutusohjelmaopinnot Ikaalisissa on rakennettu vahvasti  työssäoppimispainotteiseksi. Opiskelu tapahtuu 3+2 -rytmillä, jolloin opiskelijat ovat kolme päivää viikosta työssäoppimassa ja kaksi päivää koululla. Lisäksi opiskelijoilla on jaksoja, jolloin opiskellaan kokonaan työssäoppien. Opinnot on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa. Ohjauksessa hyödynnetään lähiohjausta sekä sosiaalisen median mahdollisuuksia. Toteutusmalli vastaa alueelliseen työelämän tarpeeseen ja mahdollistaa koulutusohjelmaopintojen toteuttamisen pienellä paikkakunnalla.

Wilma-opiskelijahallintojärjestelmä

Esittelypisteessä voi käydä tutustumassa Wilmaan ja kysyä neuvoja tarvittaessa Wilman käytöstä.

Yksilöllisiä opintopolkuja

Työvaltaisten yksilöllisten opintopolkujen suunnitteluun liittyvän materiaalin ja kokeilujen esittelyä.

Yrittäjyysopetus Tredussa

Keskustelu- ja ideointipaikka tredulaisille: Miten yrittäjyys voi näkyä oman alan OPS:ssa ja omassa opetuksessani? Millaista voisi olla koulutusalojen rajat ylittävä toiminnallinen opetus? Miten voisin yhdistää atto- ja ammattiaineet toiminnallisten opetusmenetelmien avulla? Miten voisin tukea aktiivisimpia opiskelijoita tai teoriaopetusta vierastavia opiskelijoita? Miten voin opettaa omatoimisuutta ja sisäistä yrittäjyyttä? Miten voisin aloittaa opetusmenetelmän xxx käytön?

Yrittäjyysosaamisen polku                

Y-Kampus Ponnahduksen yrittäjyysosaamisen polulla on nähtävillä erilaisia yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä ja niiden tuotoksia. Esimerkkien joukossa on opetusmenetelmiä, jotka valmentavat opiskelijoita ottamaan vastuuta omista opinnoistaan, ymmärtämään oman alansa liiketoimintaa ja työskentelemään yrittäjämäisesti.  Nähtävillä on esimerkkejä opiskelijatyötoiminnasta, teoriaopetuksen erilaisesta toteuttamisesta, työelämäyhteistyöstä, Nuori yrittäjä-mini yritystoiminnasta, osuuskuntatoiminnasta, työssäoppimisesta omassa yrityksessä (TOY-malli) ja Yritystehtaasta. Mukana on paljon opettajia ja opiskelijoita, joiden kanssa voi vaihtaa ajatuksia!

YXI luukku tuloskuntoon

Työkaluja henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen.

 

*Tredun yrittäjyyspolun toteuttajina ovat Tredun opiskelijat ja heidän edustamansa yritykset. Mukaan kannattaa varata käteistä, jotta pääsee ostoksille!

Tapahtuma toimii samalla useiden hankkeiden päätösseminaarina. Mukana tapahtuman toteutuksessa on lisäksi lukuisa joukko Tredun opiskelijoita ja opettajia eri aloilta, mm. somistus, datanomit, turvallisuus, marata, logistiikka jne.

Työryhmän innostus kasvaa kun Toripäivä lähenee! Tästä on tulossa hieno tapahtuma, josta et halua jäädä pois!

PedaTorin 2012 tarkennettu ohjelma! Olet lämpimästi tervetullut mukaan!!!

https://pedacoach.purot.net/kutsu_pedatorille_11.12.2012.pdf

 

 

 

 

PedaTori 11.12.2012

PedaTorilla esitellään erilaisia pedagogisia käytänteitä, ideoita, hankkeita, opetusmentelmällisiä ratkaisuja ja kokeiluja. PedaTori on avoinna Koivistontien toimipisteessä ti 11.12.2012 klo 9.00 - 13.00 välisenä aikana.

https://pedacoach.purot.net/kutsu_pedatorille_111212.pdf

 

Hei Pirkolainen: KUTSU esittelijäksi Torille

Kaikille avoin ja yhteinen PedaTori järjestetään 11.12. Koivistontien toimipisteessä. PedaTorilla tarjotaan mahdollisuutta esitellä pedagogisia käytänteitä, ideoita, malleja ym. pedagogista kivaa. Jakajiksi toivotaan sekä opettajia että hanketoimijoita. Kokoamme tapahtuman tarkempaa ohjelmaa parhaillaan ja haluamme teidät opettajat ja hanketoimijat mukaan kertomaan opetusratkaisuistanne, kokeiluistanne, hankkeistanne ja jakamaan tietoa mitä meillä tehdään.

PedaTorilta voit varata

a) toripöydän, jossa esitellään käytänteitä ja jaetaan materiaalia

b) esitysajan suulliselle esitykselle teemaseminaarista (maks. 20 min)

c) sekä pöydän että ajan seminaariesitykseen

Ennakkoilmoittaudu mukaan sähköpostilla lähetetyllä Webropol-lomakkeella 7.11. mennessä. Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä 7.11. jälkeen, jolloin aiheita / esityksiä on mahdollista vielä tarkentaa.  

Lisätietoa PedaTorista antavat: Nina Eskola (050 5761553), Maarit Marttila (040 868 7645) ja Sirpa A Saari (040 868 7555).

PedaTorilla palkitaan myös vuoden PedaPositiivari. Olethan muistanut äänestää? Äänestys on alkanut ja äänestysaikaa on 27.11. saakka. Linkki äänestykseen on lähetetty sähköpostilla viikolla 43.

Toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleeksi mukaan, tehdään yhdessä PedaTorista huipputapahtuma!

t. Maarit, Nina & Sirpa

PS. Muistattehan, että peda-koulutuskahvitilaisuuksia järjestetään marras-joulukuun aikana eri toimipisteissä. Tilaisuuksiin ilmoittautuminen ja lisätiedot löytyvät PIRKOn koulutuskalenterista. :)

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Frans Mäyrän PedaTorilla 1.11. pitämän esityksen taltiointi löytyy täältä:

http://tampere.adobeconnect.com/p7jxb...
Sirpa_Saari   (04.11.2013 14:03)
  Reply

PedaTorilla oli myös uunituoretta Tredu-ruisleipää alan opiskelijoiden toteuttamana. Siinä taitavat yhdistyä pedagogisen kehittämisen syvät juuret opetusalan ihmisten sydämissä. https://www.facebook.com/#!/pedacoach
maaritmarttila   (02.11.2013 07:25)
  Reply
1
Likers
Sirpa_Saari

Juuri parhaillaan Kirsti Lonka kertoo mielenkiintoista tietoa innostavasta oppimisesta...
anonymous   (01.11.2013 14:35)
  Reply
1
Likers
maaritmarttila

PedaTorin luentojen osuutta pääsee seuraamaan myös virtuaalisesti Adobe Connect Pron välityksellä osoitteessa

http://tampere.adobeconnect.com/pedatori

Lähetys alkaa klo 9.30.
Sirpa_Saari   (31.10.2013 19:44)
  Reply

Ilmottaudun Harri Helminen
anonymous   (30.10.2013 23:03)
  Reply

Hei
Joudun perumaan osallistumiseni Pedatorille.
T:Kirsti Huhtala
kirsti.huhtala@tampere.fi
anonymous   (30.10.2013 12:32)
  Reply

PedaTorilla 2013 esillä:

Ammatticoutsi
JOPE2 –hankkeen esittelypisteellä voit tutustua hankkeessa kehitettyihin helmiin. Ammatticoutsin lisäksi voit tutustua Demola –malliin ja attojen integrointiin.

Aikuisten mielenterveyskuntoutujien joustavat polut koulutukseen ja työelämään
Esittelypisteessä kerrotaan aikuisten ja nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien joustavista mahdollisuuksista suorittaa ammattitutkinto tai ammattitutkinnon tutkinnon osa.

BeCult Open
BeCult Open on ilmainen, innovatiivinen oppimateriaali, jonka avulla voi opiskella eri alojen ammattisanastoa kunkin maan ammattiympäristössä kulttuurisidonnaisesti. BeCult Open tarjoaa mahdollisuuden täysin itsenäiseen opiskeluun, mutta sopii myös kontaktiopetukseen. Materiaalin käyttö on täysin ilmaista. BeCult Open on EU:n / CIMO:n elinikäisen oppimisen ohjelman Leonardo Da Vinci innovaatioiden siirto-ohjelmassa toteutettu kansainvälinen projekti.

Ecvet tulee - oletko valmis?
Ecvet tietoisku. Uusinta tietoa pisteytyksestä, muutoksista ym.

Konesoppi
Konesoppi on yksilöllisen opiskelun mahdollistava uusi oppimisympäristö Hepolamminkadun toimipisteen kone- ja metallialan opiskelijoille. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä ja kerrata ammatillisia teoria-aineita erillisessä pienryhmätilassa eli Konesopissa Korjaamo-hankkeen ohjaajan tukemana. Lisäksi Konesopissa on mahdollisuus tehdä ammatillisten aineiden uusintakokeita.

Kotipesä dieettikokin opinnoissa
Pisteellä esitellään Moodlessa olevaa dieettikokin kotipesää, joka auttaa aikuisopiskelijaa orientoitumaan dieettikokin erikoisammattitutkinnon opintoihin.

Kiltakoulut
Tutustu Kiltakoulun tapaan opettaa ja opiskella. Kuinka käytämme opetuksessa somea ja mobiililaitteita? Kuinka opiskelijamme oppivat projektien avulla?

Natura Mobile
Esittelypisteessä jaetaan esitteitä ja tietoa liikkuvien oppimisympäristöjen ideasta ja käytöstä. Oppimisymäristöt ovat: Hitsauksen (robottihitsaus) oppimisympäristö, automaatio-asennuksen oppimisympäristö ja liikkuvien verkkojen oppimisympäristö. Esittelypisteessä ei ole opetuslaitteistoja, vaan toiminta keskittyy paikasta toiseen siirrettävillä laitteilla toteutettavan pedagogiikan esittelyyn.

Opettajien työelämäjaksot
Pisteellä opettajat esittelevät työelämäjaksoilta saamiaan kokemuksia.

Oppia ikä kaikki - verkostomaista toimintaa perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi Pirkanmaan alueella
Oppia ikä kaikki -hanke on pirkanmaalainen koulutuksen järjestäjien, kuntien ja kaupunkien verkosto, joka kehittää opetustoimen henkilöstön osaamista. Oppia ikä kaikki -hanke rahoitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston toimesta valtakunnallisesta opetustoimen ammatillisen osaamisen OSAAVA -kehittämisohjelmasta.

Oppilaitosnuorisotyö
Oppilaitosnuorisotyön hyviä käytänteitä: yksilötyö, osallistaminen, perusopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö, ryhmäyttäminen.

Oppisopimus
Oppisopimustietoutta, työssä oppimisen kehittäminen ja yrittäjäopiskelijoiden ohjaus.


PAOK - Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto
Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto - PAOK -projektin aikana on kehitetty monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Esittelypisteeseen on koottu hankkeen aikana kehitetyt hyvät käytännöt ja tulokset, mm. koulutusmateriaalien jakaminen CC-lisenssillä SlideSharessa, kollegavalmentajaverkoston toiminta sekä eri teemoista luodut, vapaasti käytettävissä olevat materiaalit, wikit, verkkokurssirungot jne.

PedaCoach
Pedakahvilat, PedaTori, Pedagoginen vertaistuki, opetusmenetelmien kehittäminen.

Putkinotko ja Natura EcoDomus, uusiutuvat ekologiset lämmitysjärjestelmät
Oppimisympäristöt Oriveden toimipisteessä ja siihen liittyvät harjoitustyöt; Natura Eco Domus -hankkeessa rakennetaan oppimisympäristönä siirrettävä kontti, johon asennetaan talotekniikan ekologisiin energialähteisiin liittyvää laitteistoa sekä turvatekniikkaa. Oppimisympäristön siirreltävyyden vuoksi opetusympäristöön voi tutustua tarkemmin lähinnä turva, kiinteistö ja talotekniikka alan opiskelijat eri toimipisteissä.

TAMK/TAOKK yhteistyökumppanina
TAOKK tarjoaa koulutusta opettajauran alkuun ja opettajana toimimisen vahvistamiseen. Esimerkkeinä ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen eritysopettajankoulutus, opettajuutta tukevat hankkeet kuten: Mielen hyvinvointi ja Aikuiskoulutus kohti inkluusiota (AKI), NTM-koulutus sekä erikseen sovitut koulutukset.

Team TripTravel - Pelillisyyteen perustuva verkko-opintokokonaisuus
Pelillisyyteen perustuva verkko-opintokokonaisuus:
motivointikeinoina ryhmien välinen kilpailu palkintoineen ja monikanavainen oppimisympäristö; toimitaan tiimeinä; ohjaustoiminta jatkuvaa (verkkoalustojen ja mobiililaitteiden kautta); opettajan ohjaavaa arviointia; ryhmät arvioivat oppimisprosessiaan jatkuvasti; kokonaisuuden arviointi perustuu laadulliseen arviointiin, ajalliseen arviointiin (deadline) ja suoritusperusteiseen arviointiin.

TMT Terve Menoa työelämään
Terve Menoa työelämään on ammattikoulusta valmistuvien kunniaksi järjestettävä juhla. Tule ja kuule, miten se tehtiin!

Tredun kirjastopalvelut oppimisen ja opetuksen tukena
Tredun kirjastopalvelut tarjoavat oppimisen ja opetuksen tueksi viihtyisät oppimisympäristöt, verkkopalvelut, kokoelmat, laitteet, lainauspalvelut sekä tiedonhallintataitojen opetukset ja ohjaukset. Kirjastoissa on hyvä tietotekninen varustelu ja työasemiin on asennettu runsaasti hyötyohjelmia. Voit hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa myös mm. lainattavia tietokoneita, digikameroita, videokameroita sekä tablet-laitteita.

Tutkintoon johtava oppisopimus 2+1
Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä oppisopimusopiskelijaksi suoritettuaan ammatilliset perusopinnot ja ammattitaitoa täydentävät opinnot. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jonka opiskelija ja työnantaja solmivat.

Työpaikkaohjaajakoulutus työssäoppimisprosessin yhteydessä
Työpaikkaohjaajakoulutuksen uudet ohjeet edellyttävät, että työpaikkaohjaajakoulutus on räätälöity koulutettavan, hänen työpaikkansa ja tutkintoalan tarpeiden mukaisesti. Yksilöllinen työpaikkaohjaajakoulutus on mahdollista toteuttaa opiskelijan työssäoppimisprosessin yhteydessä.

Työssäoppimisen alueohjaus
Lähihoitajaopiskelijoiden alueellinen työssäoppimisen ohjauksen kehittäminen yhteistyössä alueen/toimintayksikön kanssa.

Työssäoppimisen työturvallisuus
OPHn uusista alakohtaisista turvallisuusoppaista tiedottaminen. ”Läheltä piti” ja ”Tapaturma” -ilmoitusmenettelystä tiedottaminen. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen palautekyselyistä tiedottaminen.

Valmistu työelämään työelämästä! viimeinen vuosi laajennettuna työssäoppimisena
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoiden koulutusohjelmaopinnot Ikaalisissa on rakennettu vahvasti työssäoppimispainotteiseksi. Opiskelu tapahtuu 3+2 -rytmillä, jolloin opiskelijat ovat kolme päivää viikosta työssäoppimassa ja kaksi päivää koululla. Lisäksi opiskelijoilla on jaksoja, jolloin opiskellaan kokonaan työssäoppien. Opinnot on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa. Ohjauksessa hyödynnetään lähiohjausta sekä sosiaalisen median mahdollisuuksia. Toteutusmalli vastaa alueelliseen työelämän tarpeeseen ja mahdollistaa koulutusohjelmaopintojen toteuttamisen pienellä paikkakunnalla.

Wilma-opiskelijahallintojärjestelmä
Esittelypisteessä voi käydä tutustumassa Wilmaan ja kysyä neuvoja tarvittaessa Wilman käytöstä.

Yksilöllisiä opintopolkuja
Työvaltaisten yksilöllisten opintopolkujen suunnitteluun liittyvän materiaalin ja kokeilujen esittelyä.

Yrittäjyysopetus Tredussa
Keskustelu- ja ideointipaikka tredulaisille: Miten yrittäjyys voi näkyä oman alan OPS:ssa ja omassa opetuksessani? Millaista voisi olla koulutusalojen rajat ylittävä toiminnallinen opetus? Miten voisin yhdistää atto- ja ammattiaineet toiminnallisten opetusmenetelmien avulla? Miten voisin tukea aktiivisimpia opiskelijoita tai teoriaopetusta vierastavia opiskelijoita? Miten voin opettaa omatoimisuutta ja sisäistä yrittäjyyttä? Miten voisin aloittaa opetusmenetelmän xxx käytön?

Yrittäjyysosaamisen polku*
Y-Kampus Ponnahduksen yrittäjyysosaamisen polulla on nähtävillä erilaisia yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä ja niiden tuotoksia. Esimerkkien joukossa on opetusmenetelmiä, jotka valmentavat opiskelijoita ottamaan vastuuta omista opinnoistaan, ymmärtämään oman alansa liiketoimintaa ja työskentelemään yrittäjämäisesti. Nähtävillä on esimerkkejä opiskelijatyötoiminnasta, teoriaopetuksen erilaisesta toteuttamisesta, työelämäyhteistyöstä, Nuori yrittäjä-mini yritystoiminnasta, osuuskuntatoiminnasta, työssäoppimisesta omassa yrityksessä (TOY-malli) ja Yritystehtaasta. Mukana on paljon opettajia ja opiskelijoita, joiden kanssa voi vaihtaa ajatuksia!

YXI luukku tuloskuntoon
Työkaluja henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen.

*Tredun yrittäjyysosaamisenpolun toteuttajina ovat Tredun opiskelijat ja heidän edustamansa yritykset. Mukaan kannattaa varata käteistä, jotta pääsee myös ostoksille!

Tapahtuma toimii samalla useiden hankkeiden päätösseminaarina. Lisäksi mukana tapahtuman toteutuksessa on lukuisa joukko Tredun opiskelijoita ja opettajia eri aloilta, mm. somistus, datanomit, turvallisuus, marata, logistiikka jne.

Työryhmän innostus kasvaa kun Toripäivä lähenee! Tästä on tulossa hieno tapahtuma, josta et halua jäädä pois!
Sirpa_Saari   (28.10.2013 20:17)
  Reply

Pedatori- suunnittelupalaveri to 5.9. klo 14-16 Koivistontien toimipisteen neuvotteluhuoneessa

Mukana on nyt jo loistava joukko osaajia ja tekijöitä. Torstain kokouksessa tarkistetaan missä mennään valmistelujen osalta ja ideoidaan yhdessä uutta. Tervetuloa!

Ajankohtaista!
• esittelijäksi ilmoittautumisaikaa on jatkettu 10.9. saakka. Ilmoittaudu mukaan ja innosta kollegasikin jakamaan osaamistaan torille!
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomak...

Valmis ohjelma ja esite /mainos tulee jakoon viikolla 37
anonymous   (01.09.2013 13:04)
  Reply

KUTSU ESITTELIJÄKSI

PedaTori järjestetään 1.11.2013. Toivotamme nyt teidät kaikki opettajat, hanketoimijat ja kehittäjät tervetulleeksi mukaan jakamaan osaamistanne ja kertomaan omista opetusmenetelmistänne ja oivalluksistanne, toiminnastanne ja hyvistä käytänteistänne PedaTorille! Ilmoittautumalla esittelijäksi tästä

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomak...
varaat käyttöösi toripöydän. Ilmoittautumislinkkki esittelijäksi on nyt auki elokuun ajan!
Sirpa_Saari   (14.08.2013 10:44)
  Reply

Hienoa hyvä ohjelma!
anonymous   (12.08.2013 08:19)
  Reply
1
Likers
Sirpa_Saari

ALUSTAVA aikataulu PedaTori 1.11. (muutokset mahdollisia!)

8.30 Tori aukeaa, tilaisuuden avaus & tervetulosanat
pedacoach- työryhmä
9.30 Työelämäntutkija Anu Järvensivu: Työelämän muutos: minkälaista osaamista tulevaisuuden työelämä tarvitsee (otsikko täsmentyy vielä)
10.00 Tuotantojohtajan puheenvuoro
10.20-11.15 Teemu Arina (otsikko täsmentyy vielä)

11.15-12.45 lounas, (omakustanteinen) ja mahdollisuus vierailla
TORIlla

12.45-13.00 PedaPositiivarin palkitseminen (Leena Mäkelä)
13.00-13.45 Frans Mäyrä: "Pelit ja pelillisyys leikillisyyden kulttuurissa"
13.45-14.15 virkistystauko, mahdollisuus vierailla TORIlla
14.15-15.00 Kirsti Lonka (otsikko täsmentyy vielä)
15.00 Tilaisuus päättyy


Mukana järjestelyissä Tredun pedacoach-työ ja hankkeet, opettajat, PAOK, Oppia ikä kaikki-hanke.
Sirpa_Saari   (31.05.2013 10:31)
  Reply

Seuraava Tredun projektin yhteinen suunnittelupalaveri on ke 7.8.2013 Klo 14-16 Tredun Koivistontien toimipisteessä (2 krs, neuvotteluhuone). Tervetuloa!
Sirpa_Saari   (31.05.2013 10:24)
  Reply

Tredun projektipäälliköiden yhteinen tapaaminen PedaTorin työstämiseksi pidetään 24.5. klo 10-11.30, (Koivistontien toimipisteessä, neuvotteluhuone 2 krs.). Tervetuloa ideoimaan yhteistä PedaToria!
Sirpa_Saari   (28.03.2013 13:11)
  Reply

Hei Teille kaikille mukaan ilmoittatuneille teemaseminaarin esiintyjille!

Yleistä:

PedaTori lähestyy ja esittelijöiden määrä on kasvanut koko ajan matkan varrella. Hienoa, että hyvien käytänteiden levittäjiä on mukana runsaasti! Tapahtumasta on tulossa suuri ja huomioitavia asioita on paljon.

Heti aluksi tiedoksi seuraavaa: lähetämme näitä tarkempia tietoja nyt ainoastaan henkilöille, jotka ovat ilmoittautuneet WebroPolin kautta (tai suoraan meille) PedaTorille ja toimivat näin yhteyshenkilöinä meihin päin. Toivomme, että tiedotatte asioista ja aikatauluista eteenpäin kaikille yhteistyökumppaneillenne, jotka tulevat kanssanne esittelemään hankkeitanne / hyviä käytänteitänne (opiskelijat, toiset opettajat, projektitoimijat jne.).

Teemaseminaari:

PedaTorin yhteydessä järjestettävään Teemaseminaariin on varattu useita 20 minuutin esitysvuoroja. Olemme aikatauluttaneet esitykset toiveenne huomioiden seuraavasti:

klo 9.00 Aloitus, PedaCoach työryhmä
klo 9.15 Olli Kolkka
klo 9.35 Tapio Hanhilammi
klo 9.55 Soili Ykspetäjä
klo 10.15 Sirpa Pursiainen
klo 10.35 Mari Lohvansuu-Kumpulainen
klo 10.55 Tanja Meronen

klo 11.15 – 11.45, Tauko

klo 11.45 Marjo Karikivi
klo 12.05 Marko Honkanen
klo 12.25 Tanja Helenius
klo 12.45 Hannele Hurme & Maarit Marttila
klo 12.50 PedaPositiivarin palkitseminen + Päätössanat

Huomaattehan, että esitysten maksimikestoaika on 18 minuuttia sisältäen mahdolliset keskustelut. Näin emme lipsu tapahtuman kokonaiskestosta eikä kukaan joudu odottamaan turhaan. Ollaan siis tästä tarkkoja!

HUOM! Millaisella nimellä haluat esitystäsi markkinoitavan? Ilmoita meille esityksen nimi julkaistavaan versioon 28.11. mennessä sähköpostitse maarit.marttila(at)pirko.fi. Ja mikäli edellä oleva esitysaika ei millään sovi aikatauluusi, ota välittömästi yhteyttä meihin sähköpostilla, viimeistään keskiviikkona 28.11. Esitysajat ja otsikot julkaistaan torstaina!

PedaTori:

PedaTorille voi tuoda esittelymateriaaliaan etukäteen ma 10.12. klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana. Saaren Sirpa on tuolloin liikuntasalissa vastaanottamassa tarvikkeita ja järjestelemässä pöytiä. Myös ti 11.12. olemme paikalla jo klo 8.00 alkaen, jolloin omaa esittelypöytäänsä voi järjestellä.

Valkokankaita ja tykkejä on käytössä rajallinen määrä. Osa teistä on varannut oman tykin käyttöön ja se on ok. Mutta mikäli tämän lisäksi haluat, että PowerPoint-esityksesi pyörii NonStoppina aulan yhdessä tykissä koko toritapahtuman ajan, toimita esitys meille viimeistään 5.12. Koostamme PowerPointeista yhteisen esityksen. Lähetä esityksesi osoitteeseen nina.eskola(at)pirko.fi

Jos mielessänne on joitain erityistarpeita tässä vaiheessa, niin olkaa meihin yhteydessä. Ja jos tiedät jonkun hienoja opetusmenetelmällisiä käytänteitä toteuttavan opettajan, ohjaajan, toimijan, niin innosta hänet mukaan torille jakamaan osaamistaan muille! Tehdään päivästä yhdessä innostava, ideoiva, luova ja Pirkon osaajien hienoja käytänteitä jakava!

Lisätietoa PedaTorista https://pedacoach.purot.net/pedatori
Nina Eskola (050 5761553), Maarit Marttila (040 868 7645) ja Sirpa A Saari (040 868 7555)

Iloisin terveisin!

Peda-työryhmän puolesta!

Nina, Sirpa & Maarit
maaritmarttila   (28.11.2012 07:21)
  Reply