This is a free Purot.net wiki
  • View:

PedaTori2014

PedaTori2014

PedaTori on ammatillisen koulutuksen opettajille, kehittäjille ja oppilaitosjohdolle suunnattu tapahtuma, jossa pääpaino on erilaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen esittelyssä ja hyvien käytäntöjen levittämisessä yli toimipiste- ja oppilaitosrajojen.

Jo kolmas yhteinen PedaTori järjestetään to 30.10.2014 Tredun Sammonkadun toimipisteessä, osoitteessa Sammonkatu 45, 33540 Tampere.

Tapahtumassa esitellään teemoittain hyviä käytänteitä, innostavia ideoita, opetusmenetelmiä ja hyviä toimintamalleja. Torin yhteydessä järjestetään Teemaseminaari, jossa on päivän aikana innostavia puhujia ja ohjelmaa. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan! https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/8849/lomake.html

Suunnittelua ja tapahtuman järjestelyjä koordinoi Tredun PedaCoach-ryhmä, toteutus tehdään yhteistyössä projektien, eri alojen opettajien ja opiskelijoiden sekä mm. Oppia ikä kaikki - hankkeen kanssa.

Toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleeksi Torille tutustumaan, innostumaan, parastamaan ja verkostoitumaan!

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sirpa Saari, puh. 040-8687555, sirpa.a.saari@tampere.fi.

PedaTorin ohjelma 30.10.2014

klo 8.30-9.15 Aamukahvit Torilla, tutustuminen Toriin

klo 9.15-9.45 Tervetuloa!
Helena Koskinen, vt. ammatillisen koulutuksen johtaja, Tredu
ja Pedacoach -projekti

klo 9.45 -10.30 Osaaminen keskiöön – ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä muutosten edessä
Seija Rasku, opetusneuvos, OKM

klo 10.30-11.30 Ohjaus opettajan työssä: oppimisen tukemista ja yhteisöllisyyden rakentamista
Sanna Vehviläinen, KT, dosentti, työnohjaaja, kouluttaja

klo 11.30-13.00 Lounastauko (omakustanteinen) ja tutustuminen Toriin

klo 13.00-13.10 Tredun vuoden PedaPositiivarin palkitseminen

klo 13.10-13.40 Stand Up -koomikko Mikko Vaismaan sekatavarakoju

klo 13.40-14 Iltapäiväkahvit Torilla, tutustuminen Toriin

klo 14-15 Opiskelumotivaatio, oppimisen murros ja vahvistuva opettajuus
Ilkka Halava, Tulevaisuudentutkija, Future Works Oy


Ilmoittautumiset 15.10. mennessä osoitteessa https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomak...

Tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Tredun PedaCoachit yhdessä muiden eri alojen opettajien, opiskelijoiden ja projektitoimijoiden kanssa.

Torilla tavataan!

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sirpa Saari, sirpa.a.saari@tampere.fi, puh. 040 8687555

Hyviä käytäntöjä PedaTorilla 2014 tarjoilevat mm:

•    Hoitajakilta
•    Jope III:  Atto-integrointikokeilut, Ryhmänohjaajatoimintamallin kehittäminen, erva-toiminta
•    K & I toimintajärjestelmätiimi
•    Natura Eco Domus
•    OIVA - menetelmiä ja malleja
•    Omalla työllä ammattiin: Nuorten oppisopimus 2+1 malli
•    Oppia ikä kaikki-verkosto
•    Osuuskunta oppimisympäristönä
•    PedaCoach
•    SIMPLE
•    Taloudesta töitä
•    TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
•    TOKI-verkkokirjasto oppimisympäristönä

•    Tredun kansainvälinen toiminta
•    Tredun projektitoimisto
•    Työpaikkakouluttajat valmentaen vahvoiksi - projekti
•    Työpaikkaohjaajakoulutus; Ytyä
•    Työturvallisuus
•    Työväenmuseo oppimisympäristönä
•    Valmiina ammatilliseen
•    Wilma    
•    Opettajien välinen yhteistyö

Listaa päivitetään ja tarkennetaan vielä ennen tapahtumaa.

Tarkemmat kuvaukset esittelypisteistä

¤ Hoitajakilta: Hoitajakillan tavoitteena on valmentaa lähihoitajaopiskelijoista motivoituneita ja yrittelijäitä ammattilaisia. Hoitajakilta toimii Ikaalisten ja Virtain toimipisteessä. Menetelminä käytetään opiskelijan henkilökohtaista oppimisblogia ja projekti- ja vertaisoppimista. Tule tutustumaan Hoitajakiltalaisiin!

Jope: Joustavat pedagogiset ratkaisut ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamiseksi. Ryhmänohjaajaprosessi, Erva-toiminta ja atto-aineiden integrointi.

¤ K & I toimintajärjestelmätiimi: Toimintajärjestelmätiimin toiminnan esittely: Kari Rantalainen, toimintajärjestelmä ja laatu; Nina Hannila, palautejärjestelmät ja kestävä kehitys; Leena Joensivu, kehittämisprosessi ja projektien salkkumalli; Mikko Marttila, tilastot; Maija Kirvesoja, koulutuksen ennakointi.

¤ Natura Eco Domus: Natura Eco Domus -hankkeessa rakennetaan oppimisympäristönä siirrettävä kontti, johon asennetaan talotekniikan ekologisiin energialähteisiin liittyvää laitteistoa sekä turvatekniikkaa.

¤ OIVA - menetelmiä ja malleja: Esitellään OIVA projektin hyviä käyntäntöjä toisella asteella ja nivelvaiheessa. Esitellään projektissa kehitellyt Ammattikortit.

¤ Omalla työllä ammattiin: Ota - omalla työllä ammattiin on projekti, jossa oppiminen ja osaaminen tehdään näkyväksi kannustamalla kohti työelämää; rakenteita ravistelemalla päästään yksilöllisempiin ratkaisuihin; joustetaan koulun ja työn vuorottelua; kehitetään tutkintoon johtavaa nuorten oppisopimusta.

¤ Oppia ikä kaikki: Oppia ikä kaikki -hanke, laaja pirkanmaalainen koulutuksen järjestäjien, kuntien ja kaupunkien verkosto, joka kehittää opetustoimen henkilöstön osaamista.

¤ Osuuskunta oppimisympäristönä: Kaksi osuuskuntaa oppimisympäristönä käyttänyttä opettajaa ja yksi opiskelija kertovat kokemuksistaan ja eri keinosta hyödyntää osuuskuntaa opetuksen tukena oikeiden työelämätilanteiden hankkimiseksi.

¤ PedaCoach: Hyvien opestusmenetelmien ja käytänteiden levittäminen ja opettajuuden tukeminen. Pedagoginen vertaistuki, Pedakahvilat, PedaTori.

¤ SIMPLE: Sharing the best International Mobility Practices Learned on Leonardo da Vinci transfer of innovation -hanke, jota on toteutettu vuosina 2012-2014. Hankkeessa on kerätty hyviä toimintamalleja mm. valmennuksen, alakohtaisten järjestelyjen ja tukitoimien osalta. Hankkeen nettisivuille (www.simplemobility.fi) kootaan Toolkit of Mobility Strategy -materiaaleja ja siellä on myös haastatteluja yms. hankkeen tuotoksia.

¤ Taloudesta töitä: Taloudesta töitä projektin tuloksien levittäminen.

 ¤ TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu: Monikulttuurinen mentorointi ja ohjaus sekä Aikuiskoulutus kohti inkluusiota. Tarjolla myös tietoa tarjolla olevista koulutuksista.

¤ TOKI-verkkokirjastot oppimisympäristöinä: kirjaston tarjoamien palveluiden esittelyä kirjaston tiloissa. Paikalla myös SanomaPron edustaja.

¤ Tredun kansainvälinen toiminta: Kansainvälisen toiminnan ja projektien kautta kerrotaan erilaisista mahdollisuuksista toteuttaa opintoja kansainvälisten opintopolkujen kautta. Tredussa on tehty paljon työtä kansainvälisen vaihtotoiminnan mahdollistamiseksi ja esittelypisteessä kuulet hyviä toimintamalleja, joita on kerätty mm. SIMPLE (Sharing the best International Mobility Experiences Learned)- projektissa. Pisteessä kerrotaan myös mm. käynnissä olevista liikkuvuushankkeista eli yrittäjyyspainotteisesta Challenge-projektista, Tredu Mobility -, Tredu Staff - ja Tredu United  -projekteista, pitkistä vaihtomahdollisuuksita BICU4- projektissa sekä opintopoluista liittyen Euroopan ulkopuolisiin vaihtoihin. Tarjolla on lisäksi infoa kotikansainvälistymisen tueksi.

¤ Tredun projektitoimisto: Esitellään Tredun projektitoimiston palveluita projekteille, työajanseurannan sähköistä kiertoa, Sharepoint-palveluita.

¤ Työpaikkakouluttajat valmentaen vahvoiksi -projekti: Työpaikkakouluttajien ohjauspalveluiden kehittämiseen liittyvä projekti.

¤ Työpaikkaohjaajakoulutus; Ytyä: Esitellään TopOhjausverkko2- ja Ytyä-projektien tuloksia (Ytyä-projektista 2+1-mallia koskeva osuus esillä oppisopimuskoulutuksen yhteydessä).

¤ Työturvallisuus: Esitellään LaatuPeda-projektin tuloksia.

¤ Työväenmuseo: Työväenmuseo Werstas järjestää ammattiin opiskeleville toiminnallisia,rentoja ja keskustelevia kierroksia sekä työpajoja. Mestariduunari-toimintaan voivat osallistua myös aikuisopiskelijat, ammatillisen erityisopetuksen ryhmät sekä maahanmuuttajakoulutuksen ryhmät.   Syksyllä 2014 tarjoamme runsaasti maksuttomia opastuksia ja työpajoja. Tule pisteelleemme tutustumaan mitä kaikkea museo voi tarjota juuri sinun ryhmällesi ja oppiaineellesi!

¤ Valmiina ammatilliseen: Maahanmuuttajakoulutuksen Valmiina ammatilliseen -hankkeen aikana on kehitetty koulutusta siihen suuntaan, että maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla olisi mahdollisimman hyvät eväät jatkaa opintoja ammatillisessa koulutuksessa. Esittelypisteessä esitellään mm. ammattisuomen opetusta sekä sen tueksi kerättyä materiaalipankkia, joka on kaikkien tredulaisten käytössä.

¤  Wilma: Wilman perustoimintojen esittely, klinikka-toimintaa ratkaisten käyttäjien ongelmia.

¤ Opettajien välinen yhteistyö: Kerrotaan kuinka toteutimme taide- ja kulttuurikurssin yhdessä osana tarjoilijan ammatillista tutkinnonosaa. Yhteistyön tuloksena syntyi kolme teemapäivää opetusravintola Estelleen.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Esittelypisteiden tarkemmat kuvaukset löydät tämän sivun alaosasta.
maaritmarttila   (25.09.2014 17:49)
  Reply

PedaTorin ohjelma 30.10.2014

klo 8.30-9.15 Aamukahvit Torilla, tutustuminen Toriin

klo 9.15-9.45 Tervetuloa!
Helena Koskinen, vt. ammatillisen koulutuksen johtaja, Tredu
ja Pedacoach -projekti

klo 9.45 -10.30 Osaaminen keskiöön – ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä muutosten edessä
Seija Rasku, opetusneuvos, OKM

klo 10.30-11.30 Ohjaus opettajan työssä: oppimisen tukemista ja yhteisöllisyyden rakentamista
Sanna Vehviläinen, KT, dosentti, työnohjaaja, kouluttaja

klo 11.30-13.00 Lounastauko (omakustanteinen) ja tutustuminen Toriin

klo 13.00-13.10 Tredun vuoden PedaPositiivarin palkitseminen

klo 13.10-13.40 Stand Up -koomikko Mikko Vaismaan sekatavarakoju

klo 13.40-14 Iltapäiväkahvit Torilla, tutustuminen Toriin

klo 14-15 Opiskelumotivaatio, oppimisen murros ja vahvistuva opettajuus
Ilkka Halava, Tulevaisuudentutkija, Future Works Oy


Ilmoittautumiset 15.10. mennessä osoitteessa https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomak...

Tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Tredun PedaCoachit yhdessä muiden eri alojen opettajien, opiskelijoiden ja projektitoimijoiden kanssa.

Torilla tavataan!

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sirpa Saari, sirpa.a.saari@tampere.fi, puh. 040 8687555
Sirpa_Saari   (22.09.2014 17:36)
  Reply

Hyviä käytäntöjä PedaTorilla 2014 tarjoilevat mm:

• Hoitajakilta
• Jope III: Atto-integrointikokeilut, Ryhmänohjaajatoimintamallin kehittäminen, erva-toiminta
• K & I toimintajärjestelmätiimi
• Natura Eco Domus
• Nuorten oppisopimus 2+1 malli
• OIVA – menetelmiä ja malleja
• Oppia ikä kaikki-verkosto
• Osuuskunta oppimisympäristönä
• PedaCoach
• SIMPLE
• Taloudesta töitä
• TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
• TOKI -kirjastopalvelut
• Tredun kansainvälinen toiminta
• Tredun projektitoimisto
• Työpaikkakouluttajat valmentaen vahvoiksi - projekti
• Työpaikkaohjaajakoulutus; Ytyä
• Työturvallisuus
• Työväenmuseo oppimisympäristönä
• Valmiina ammatilliseen
• Wilma
• Opettajien välinen yhteistyö
Sirpa_Saari   (22.09.2014 17:34)
  Reply