This is a free Purot.net wiki
  • View:

Varjostus mahdollisuutena

Varjostus mahdollisuutena oppia toiselta

Tredu on mukana Sastamalan koulutuskuntayhtymän koordinoimassa Oppia ikä kaikki -hankkeessa (vaihe 4). Hanke on osa valtakunnallista Osaava-ohjelmaa, jonka tavoitteena on opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen. Hankkeessa on mahdollista varjostuksen avulla tutustua toisen työhön ennalta sovituin tavoittein ja kehittää omaa ja organisaation osaamista oppimiskokemuksen perusteella. Alla olevasta liitteestä löytyy tarkemmin tietoa varjostuksesta.

Näin haet varjostusta:

Lisätietoja varjostuksesta saa Jonna Tuoviselta p. 040 132 6993, Tredussa Sirpa Saarelta (sirpa.a.saari @ tampere.fi)  tai osoitteesta http://oppiaikakaikki.wikispaces.com/Etusivu

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username