This is a free Purot.net wiki
  • View:

Yhteistyössä

Yhteistyötä yli oppilaitosrajojen

Pedacoach- työ linkittyy moneen käynnissä olevaan hankkeeseeen ja toimijaan tavalla tai toisella.

 

Yhteistyötä tehdään lukuisten tahojen kanssa, mm.

* kaikki Tredun projektit

* Pirkanmaan Osaava-hanke, Oppia ikä kaikki -verkostot

* eVarikko

* PAOK-hanke

* TAOKK

* jne.

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username