This is a free Purot.net wiki
  • View:

PedaPositiivari

Mari Tero on vuoden 2014 Pedapositiivari!

Tredun vuoden 2014 Pedapositiivariksi on valittu Mari Tero Ikaalisten toimipisteestä! Pedacoach -toiminta onnittelee Maria!

Opiskelijat äänestivät opettajaa, joka monipuolisilla ja motivoivilla ohjausmenetelmillään kannustaa opiskelijoita oppimaan ja tukee heitä ammatillisessa kasvussa. Mari sai äänestyksessä eniten ääniä niin lukumäärältään, kuin opiskelijamääräänkin suhteutettuna. Opiskelijoiden antamissa perusteluissa Mari Teroa kehuttiin muun muassa reiluksi, huolehtivaiseksi, innostavaksi ja sopivan vaativaksi opettajaksi, joka osaa tehdä tylsemmistäkin asioista kiinnostavia.

Mari palkittiin PedaTorilla torstaina 30.10.

Yli 600 opiskelijaa antoi äänensä ja perustelunsa PedaPositiivarilleen ja äänet jakaantuivat yli 200:lle eri opettajalle, mukana sekä atto- että ammatillisia opettajia kaikista eri toimipisteistä. Äänestyksen perusteellakin voimme tyytyväisinä todeta, että meillä on aivan huikea määrä upeita, innostavia, välittäviä ja monipuolisesti pedagogisia opetusmenetelmiä käyttäviä opettajia Tredussa!

PedaPositiivarin valinta 2014

Tredussa valitaan vuosittain PedaPositiivari. Hän on opettaja, joka monipuolisilla ja motivoivilla ohjausmenetelmillään kannustaa opiskelijoita oppimaan ja tukee heitä ammatillisessa kasvussa. Tänä vuonna opiskelijoilla on kunnia valita hänet. Opiskelijat äänestävät ennen syyslomaa toteutettavalla wilma-kyselyllä.

Kyselyssä opiskelijoita pyydetään äänestämään sitä opettajaa, joka on motivoivilla opetusmenetelmillään ja innostavalla ohjauksellaan eniten tukenut opiskelijan oppimista ja tavoitteiden saavuttamista matkalla kohti tulevaa ammattia. Perusteluissa pyydetään kertomaan, mitkä tekijät kyseisen opettajan opetuksessa ja ohjauksessa ovat olleet oppimista ja ammatillista kasvua tukevia.

Saadut äänet suhteutetaan opetettavien opiskelijoiden määrään. Suurimman suhdeluvun saanut opettaja palkitaan PedaPositiivari-tittelillä PedaTorilla 30.10.

 

 

PedaTorilla palkittiin Tredun vuoden 2013 PedaPositiivarit

Vuoden 2013 PedaPositiivarin arvonimet saivat:

Paavola Timo (Hepolamminkatu, KoMe, sarjassa ammatillinen)

ja

Marttila Maarit (Koivistontie, Lempäälä, Pyynikki, liikunta ja terveystieto, sarjassa Atto-opettajat)

Lämpimät onnittelut voittajille!

PedaPositiivari 2013

Ehdota ja äänestä vuoden PedaPositiivaria!

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun opettajat ja muu henkilökunta valitsevat keskuudestaan Pedapositiivarin 2013. Anna äänesi ja vaikuta!

Pedapositiivari on opettaja, joka on opetuksen ennakkoluuloton kehittäjä ja positiivisen oppimisilmapiirin ja oppimisen ilon mahdollistaja. Hän käyttää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja innostaa muitakin tutustumaan niihin. Hän on pedagogi, joka on valmis jakamaan osaamistaan muillekin.

Valinta toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa voit ehdottaa kahta opettajaa mukaan äänestykseen. Perustele lyhyesti ehdotuksesi. Miksi juuri oma ehdokkaasi olisi sopiva vuoden PedaPositiivariksi? Perustelu on välttämätön, sillä hyvä perustelu auttaa muitakin äänestämään ehdokastasi. Anna oma ehdotuksesi vuoden PedaPositiivari -ehdokkaaksi 11.10.2013 mennessähttp://www.webropolsurveys.com/S/860E92AD3CC340ED.par

Hyvin perustellut ehdokkaat julkistetaan maanantaina 21.10.2013, jonka jälkeen varsinaisessa äänestyksessä ehdokkaita saa äänestää perjantaihin 25.10.2013 saakka.

PedaPositiivarin arvonimen saavat sekä eniten ääniä saanut ammatillinen opettaja että eniten ääniä saanut atto-opettaja.

Vuoden 2013 PedaPositiivarit julkistetaan 1.11.2013 PedaTorilla sekä Tredu areenalla.

PedaPositiivari 2012!

Vuonna 2012 Pirkanmaan ammattiopiston Vuoden PedaPositiivariksi valittiin Tapio Hanhilammi, autoalalta. Pedacoach- työryhmä onnittelee Tapiota!

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username